Video

Preduzetništvo-Marketing 

Pokretanje posla 2

Pokretanje posla 1

XI FORUM

 X FORUM

 X FORUM DODELA PRIZNANJA

IX FORUM DEO 1

IX FORUM DEO 2 

Knjiga utisaka 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 TERME ČATEŽ 

KONFERENCIJA O BEZBEDNOSTI 

VISOKI STANDARDI BEZBEDNOSTI 

http://youtu.be/3MVYMAIz0Xs

 

 

II PROLEĆNI SUSRET MENADŽERA

HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA 2013

 http://www.youtube.com/watch?v=DgEyNhANjvM\

 

 III PROLEĆNI SUSRET MENADŽERA  

HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA


III PROLEČNI SUSRET MENADŽERA 

HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA

XII FORUM MENADŽERA HOTELA

& HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA

 

 


Forumi i seminari

Galerija slika

slika_link

PONUDA UMETNIČKIH SLIKA ZA OPREMANJE VAŠIH OBJEKATA

UČINITE SVOJIM GOSTIMA PRIJATNIJI BORAVAK 

Prijatelji

Baner
Baner
GARDEN PROFESSIONAL
Baner
Uredjenje i održavanje zelenih površina. Opremanje prostora biljkama i njihovo održavanje. Dekoracije svečanosti - poslovni skupovi, venčanja, novogodišnje i druge proslave...
Baner

Designed by:

AKADEMIJA KOMERCIJALNE KOMUNIKACIJE

(Veština prodaje i pregovaranja)

 

 

Komercijalna komunikacija je usmereno delovanje na drugu stranu sa ciljem da ona prihvati našu poruku, mišljenje, ali i nas same. Ona je zapravo efikasno sredstvo za realizaciju cilja.

Imajući u  vidu činjenicu da je kompletan život svih nas sačinjen od neprestanog procesa komunikacije sa okolinom, stvaranja veza i ostvarivanje kontakata, vršenje uticaja na ljude oko nas sa ciljem prenosa ideja, mišljenja, stava ili bilo koje informacije, naša sposobnost poznavanja pravila za uspešnu komunikaciju u značajnoj meri može olakšati proces ostvarivanja kako poslovnih, tako i privatnih ciljeva.

Ako malo bolje analiziramo sve informacije i signale koje šaljemo okolini u toku jednog dana, doći ćemo do zaključka da gotovo svaka naša komunikacija u osnovi sadrži želju ili potrebu da izvršimo uticaj ili ostvarimo neki cilj. Nekada je to da pravilno prenesemo znanje, ideju, mišljenje, nekada da ostvarimo neku vrstu saradnje, započnemo neku emotivnu ili poslovnu vezu, plasiramo uslugu ili proizvod... A ponekad i više pomenutih stvari istovremeno.

U nastavku se možete informisati o samoj Akademiji, programu i rezervaciji za prisustvo akademiji.

 

 

Komercijalna komunikacija jeste zapravo veština prodaje i pregovaranja podignuta na malo viši nivo!

Zašto je prodaja važna?

 

-          Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije -

 

 Možemo slobodno reći da je prodaja profesija 21.veka. Istraživanja govore da će do 2013. godine gotovo 1/3 zaposlenih  biti direktno angažovana u marketingu i prodaji.

 

 

Dakle, poznavanje pravila prodajne igre jeste i biće ključna osobina koja će se zahtevati od budućih zaposlenih. Jer, prodaja je jedina sigurna stvar koja kompaniju izvlači iz krize, uspešnu čini još uspešnijom... Nijedan proizvod ili usluga, ma koliko bili dobri neće naći put do potrošača ukoliko nema ko da ih proda ili ako onaj ko to čini nije dovoljno stručan.

 

Pored toga, prodaja predstavlja stil i način života, jer ima najširu primenu i u našem  svakodnevnom životu. Od pomenute veštine zavisi da li ćemo izvršiti uspešnu komunikaciju putem telefona, pridobiti voljenu osobu, naći bolji posao, uveriti šefa da nas bolje plati, nametnuti svoj stav u društvu...

 

 

 

 

Osnovni cilj programa je da kod polaznika razvije potrebna znanja i veštine za praktičan rad u prodaji, kao i da omogući efikasnu primenu stečenih znanja i veština u svakodnevnim radnim aktivnostima i samim tim unaprede svoje  poslovanje. Akademija komercijalne komunikacije je vid tzv. treninga koji razvija praktične veštine (competency based approach), budući da su svi predavači i treneri, pre svega, osobe koje su dokazane u praksi, a čija izlaganja prati odlična izbalansiranost praktičnih dostignuća i teoretskih saznanja.

Zanimljivo je reći da je veći deo programa mnogo puta testiran u praksi i da su polaznici nakon treninga u okviru D.R.Gilbert centra  imali značajan rast svoje prodaje -  čak i do 100%.

 

Kome je Akademija komercijalne komunikacije

namenjena?

 

 

Program je namenjen svima onima koji u neposrednom kontaktu sa ljudima prodaju svoje proizvode, usluge, ideje... Pre svega, to su: prodavci, prodajni predstavnici/zastupnici, komercijalisti, referenti prodaje,  prodajni inženjeri, rukovodioci proizvodnih programa, kao i top menadžeri i vlasnici preduzeća, imajući u vidu da su oni svakodnevno u situaciji da utiču na svoje zaposlene, pregovaraju sa ključnim kupcima, dobavljačima, bankarima, investitorima.... U programu takođe mogu učestvovati svi oni koji žele da se bolje upoznaju sa veštinama komercijalne komunikacije, bez obzira na posao kojim se bave.

 

 

 

Metode rada u okviru Akademije komercijalne

 komunikacije

 

 

Pre početka programa Akademije polaznici će biti testirani putem Testa prodajnih i komunikacijskih veština, kako bi se izvršila analiza kompetencija svakog od njih. Nakon ulaznog testiranja, pristupa se predavanjima koji su sastavljeni od XIII modula i pokrivaju isto toliko oblasti bitnih za razvoj vrhunskih prodajnih stručnjaka I plodonosnih komunikatora.

 

Moduli predstavljaju kombinaciju predavanja, individualnog i grupnog rada, vežbanja, rešavanja zadatih situacija, studija slučaja (case study) itd. Trajanje Akademije jeste 6 meseci sa fondom od  90 časova. Nakon završetka Akademije pismeno i u okviru radnih zadatka će se proveravati stečeno znanje svih polaznika. Za svoje stečeno znanje polaznici će dobijati sertifikate/diplome sa zasluženim ocenama A, B, C.

 

*Svi polaznici Akademije komercijalne komunikacije sa stečenim stručnim znanjem koje odgovara oceni A, će imati mogućnost da uz dodatnu obuku za trenere i uz mentorski rad osnivača D.R.Gilbert centra, Dragiše Ristovskog u perspektivi rade kao treneri u okviru D.R.Gilbert centra ukoliko za to pokažu i dodatno interesovanje i samim tim budu među prvim licenciranim trenerima po programu D.R.Gilbert centra.

Šta polaznici Akademije dobijaju?

 

-          Praktična znanja i veštine

-          Radni materijal koji prati kompletan program Akademije u štampanoj i elektronskoj formi

-          Komplet od sedam knjiga D.R.Gilberta ( „Gube samo oni koji ne igraju“, „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Arena prodaje“, „Prodajni ring“, „Lider je u vama“, „Mapa uspeha“ i „Veština uticaja“)

-          Konsultacije i pomoć od strane trenera u toku i nakon završetka Akademije

-          Pomoć prilikom pronalaženja radnog mesta za pozicije marketinga i prodaje (ukoliko je polaznik Akademije nezaposlen)

-          Besplatno korišćenje interne biblioteke poslovne literature D.R.Gilbert centra sa preko 300 knjiga iz oblasti prodaje, marketinga, poslovne komunikacije, menadžmenta i psihologije uspeha.

-          Sertifikat o pohađanju Akademije komercijalne komunikacije

-          Mogućnost da postanu licencirani treneri D.R.Gilbert centra  (ova opcija je rezervisana samo za najbolje)

 

Mogućnosti nakon završetka Akademije

 

Polaznici će nakon završetka Akademije biti u mogućnosti da:

-         savladaju sve elemente komercijalne komunikacije

-         unaprede svoje pregovaračke veštine

-         drastično povećaju uticaj na ljude oko sebe

-         pozitivan mentalni stav prihvatite kao svakodnevnu naviku

-         unapredite svoju prodaju i do 100%

-         pređu put od komercijaliste do stručnjaka za međuljudske odnose

-         sa većom lakoćom ostvaruju svoje ciljeve

-         prevaziđu strah od neuspeha i uspešno se nose sa odbijanjem

-         usvoje sve efikasne tehnike za postavljanje i realizovanje ciljeva

-         unaprede svoju komunikaciju sa klijentima, komunikaciju u okviru kompanije, kao i komunikaciju na privatnom planu

-         motivišu sebe u dovoljnoj meri za dostizanje najvećih poslovnih rezultata

-         postanu jedan od najuspešnijih prodavaca u svojoj branši

-         prekvalifikuju se  iz postojećih radnih aktivnosti (ukoliko nisu zadovoljni ili ako ne mogu da nađu adekvatan angažman) jer u prodaji uvek ima posla za dobre prodavce – svima su potrebni oni vrhunski

-         ovladaju sa preko 70 dokazanih tehnika u komunikaciji, prodaji i pregovaranju

-         maksimalno razviju svoj potencijal u jednoj od najperspektivnijih oblasti

 

 

Pregled modula

 

Šestomesečni program Akademije komercijalne komunikacije se sastoji iz sledećih  modula:

 

I             -          Uvod u komercijalnu komunikaciju i prodaju (fond je 7 časova)

II            -          Kada počinje prodaja? (fond je 7 časova)

III          -          Komunikacija i prodaja putem telefona (fond je 7 časova)

IV           -          Veština prezentovanja proizvoda i usluga (fond je 5 časova)

V            -          Prezentacijske veštine (Veština javnog nastupa i prodaja

                           grupi) (fond je 7 časova)

VI           -          Veština pregovaranja u prodaji (fond je 7 časova)

VII         -          Zatvaranje prodaje – započinjanje saradnje (fond je 7 časova)

VIII        -          Efikasnom komunikacijom do uspešne naplate potraživanja

(nema prodaje bez naplate) ( fond je 8 časova)

IX           -          Nakon prodaje - postprodaja (fond je 7 časova)

X            -          Pravilna kontrola vremena i stresa za postizanje vrhunskih

                       rezultata u prodaji ( fond je 7 časova)

XI           -          Poslovna komunikacija i bonton kao dobra navika vrhunskih

                           prodavaca ( fond je 8 časova)

XII         -          Marketing i prodaja (fond je 7 časova)

XII         -          Polaganje ispita i dodela diploma (fond je 7 časova)

 

 

 

 

I modul

Uvod u prodaju

                           

 “Svako se izražava time što nešto prodaje!”

“Kada prodaji oduzmemo entuzijazam, veliko je pitanje šta će uopšte ostati.” – D.R.Gilbert

 

 

 

Cilj modula: Upoznavanje sa značajem Akademije komercijalne komunikacije za profesionalni razvoj pojedinaca, ovladavanje osnovama uspešne komunikacije, analiza atributa vrhunskih prodavaca i slabosti prosečnih.

 

 

Tematske oblasti:

- Uvod u Akademiju komercijalne komunikacije

- Komercijalna komunikacija (prodaja) kao profesija XXI veka

- Pravila svake uspešne komunikacije

- Komercijalna komunikacija kao NZS svih uspešnih ljudi

- Značaj profesije prodavac za savremeno poslovanje

- Aristotelova formula

- Atributi vrhunskog prodavca

- Najčešće slabosti  prosečnog prodavca

- Priprema prodavca za prodajni proces

- Najefikasnije tehnike za postavljanje i realizaciju ciljeva

- Analiza profila kupaca

- Kako i gde vršiti potragu za klijentima ( kupcima)

- Pravilan predpristup u prodaji

- Kakve sve vrste prodaje postoje

 

Trajanje modula: 7 časova ( od 10-17h)

Predavač: Dragiša Ristovski

 

 

II modul

Kada počinje prodaja?

 

“Najvažnija stvar u komunikaciji jeste čuti ono što nije  izgovoreno.” – Piter Druker –

 

 

Cilj modula: Ovladavanje načinima za prepoznavanje potreba klijenata/kupaca i uspostavljanje mosta poverenja korišćenjem tehnika postavljanja pitanja i aktivnog slušanja.

 

 

Tematske oblasti:

- Kako uspostaviti početni kontakt sa kupcem?

- Kako efikasno proceniti psihološki profil potencijalnog kupca

- Upoznavanje i tehnika rukovanja

- Lična prodaja kao najvažniji element uspešne prodaje

- Korišćenje tehnike ogledala u komunikaciji (ulazak u klijentov ritam)

- Otvaranje klijenta i neutralizacija uma

- Uspostavljanje mosta poverenja na relaciji prodavac-kupac

- Vrste pitanja koje se koriste u komunikaciji

- Veština postavljanja pitanja koje vode ka željenom cilju u komunikaciji

- Veština aktivnog slušanja

- Preporuke za uspešno slušanje

- Kakve forme pisane ponude daju najbolje rezultate

 

Trajanje modula: 7 časova ( od 10-17h)

Predavač: Darko Mirković ili Dragiša Ristovski

 

 

III modul

Komunikacija i prodaja putem telefona

 

“ Jedan poziv u stvari ne menja ništa... Mnogo poziva sve menja!  Rast Vašeg prihoda direktno zavisi od broja telefonskih poziva !!! “

 

 

 

Cilj modula: Ovladavanje efikasnim tehnikama u komunikaciji putem telefona u cilju zadobijanja poverenja sagovornika i ostvarivanja željenog cilja.

 

 

 

 

Tematske oblasti:

 

- Struktura profesionalnog poziva

- 24 nezaobilazna pravila u komunikaciji telefonom

- Pravila kako postići efikasan prvi poziv

- Tehnike koje vam pomažu da započnete razgovor

- Kako uspostaviti poverenje sagovornika putem telefona?

- Intonacija glasa kao izvor uticaja u telefonskoj komunikaciji

          - Kako se „probiti“ do donosioca odluke za kupovinu?

- Saveti kako da zaobiđete “čuvare vrata”

          - Efikasne smernice u postavljanju pitanja klijentu?

- Kako predstaviti proizvod ili uslugu?

- Kako postupati sa primedbama?

- Efikasno slušanje

- Kako adekvatno primiti poziv?

- Kako se ponašati u pozivima koji slede?

 

Trajanje modula: 7 časova ( od 10-17h)

Predavač: Dragiša Ristovski

 

 

IV modul

Veštine prezentovanja proizvoda i usluga

 

“Dobrom proizvodu argumenti nisu potrebni, njemu su potrebne demostracije”!

– Persi Viting

 

 

Cilj modula: Ovladavanje svim veštinama potrebnim za uspešeno prezentovanje proizvoda i/ili usluga krajnjim korisnicima, a sve u cilju povećanja uticaja na njih da donesu odluku o kupovini.

 

 

Tematske oblasti:

- Kada prelazimo na prezentaciju rešenja

- Pravljenje efikasnog prezentacijskog scenarija

- Mentalno i fizičko angažovanje kupca u toku prezentacije

- Karakteristika, akcija i funkcija proizvoda

- K-P-K-O tehnika

- Upotreba mostova u toku prezentacije

- Prezentovanje komplementarnih proizvoda

 

Trajanje modula: 6 časova ( od 10-16h)

Predavač: Darko Mirković

V modul

Prezentacijske veštine (Javni nastup i prodaja grupi)

 

“Nikada nećete imati drugu priliku da napravite prvi utisak”

 

 

Cilj modula: Sticanje i unapređenje adekvatnih znanja, veština, tehnika i alata neophodnih u procesu pripreme, dizajniranja i realizacije efikasnih prezentacija.

 

 

Tematske oblasti:

 

-          Planiranje i strukturisatnje magične prezentacije

-          Odabir informacija za kreiranje sadržaja prezentacije

-          Karakteristike publike kojoj se obraća tokom prezentacije

-          Neverbalna i paraverbalna komunikacija kao faktori uspešne prezentacije

-          Veštine govorništva

-          Adekvatna upotreba i struktura jezičkih konstrukcija

-          Pitanja, prigovori i sugestije publike kao sredstva za postizanje željenih efekata prezentovanja

-          Kako glas sagovornika utiče na auditorijum?

-          Kako kontrolisati tremu?

 

Trajanje modula: 8 časova (od 9h do 17h)

Predavač: Darko Todorović ili Nataša MIljković

 

 

VI modul

Veština pregovaranja u prodaji

 

“Tajna sticanja naklonosti ljudi leži ne samo u tome da budete dobar govornik već i onaj koji ume da dobro sluša.” - Dejl Karnegi

 

 

Cilj modula: Da polaznici Akademije nauče osnovne principe uticaja na kojima se zasniva uspešna prodaja kao i načine za efikasno pregovaranje i rešavanje konflikata.

 

 

 

 

 

Tematske oblasti:

 

- Šta je pregovaranje?

- Faze u procesu pregovaranja

- Tvrd vs. fleksibilan pristup pregovaranju

- Pregovaranje vs. kompromis

- Preporuke za uspešno pregovaranje

- Pregovarački stilovi

- Rešavanje konflikata

- Osnovni principi uticaja na sagovornika (kupca)

- Kontrola emocija profesionalnog prodavca (Emocionalna inteligencija)

- Kako prepoznati kom tipu ličnosti kupac pripada?

- Veština ophođenja sa različitim tipovima kupaca

 

Trajanje modula: 7 časova ( od 10-17h)

Predavač: Darko Mirković ili Dragiša Ristovski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII modul

Zatvaranje prodaje – započinjanje saradnje sa kupcem

 

“Budi smiren dok uveravaš, jer žustrina pravi grešku, daje povod za prekor i stvarno postojanje neučtivosti.” – Džordž Herbert

 

Cilj modula: Da se savladaju efikasne tehnike za zaključivanje prodaje budući da istraživanja govore da je proces zaključivanja najteži deo prodajnog procesa jer proizilazi iz straha od odbijanja.

 

 

Tematske oblasti:

 

- Najčešći problemi sa kojima se sreću prodavci u procesu prodaje

- Najčešći izgovori kupaca

- 4 osnovna tipa prodavaca u prodajnom procesu

- Tehnike zaključivanja prodaje

- Rešavanje primedbi kupaca

- Reči koje opterećuju prodaju

- Strah kupaca od kupovine

- 42 najefikasnije tehnike prodaje

- Prepoznavanje momenta za zaključivanje prodaje

- Zaključivanje prodaje uz saglasnost kupca

 

Trajanje modula: 7 časova (od 10-17h)

Predavač: Dragiša Ristovski

 

VIII modul

Nakon prodaje (Postprodaja)

 

“Ono što nas zadržava u poslu jesu zadovoljni kupci!” – Barbara Henigar

 

Cilj modula: Da polaznici Akademije usvoje veštine za stvaranje dugoročnih, kvalitetnih odnosa sa svojim kupcima u cilju stvaranja „doživotnih kupaca“

 

 

Tematske oblasti:

 

          - Pojam postprodaje

          - Pisanje izveštaja

- Preporuke za stvaranje „doživotnih“ kupaca

- Zadovoljni kupci kao izvor novih kupaca (preporuke)

- Evolucija prodavca u stručnjaka za međuljudske odnose

- „Sveto trojstvo“ u postprodaji

- Transformacija klasičnog prodavca u preduzetnika

- Stil prodaje koji profesionalni prodavci koriste

- Pozitivan mentalni stav

- Principi uspeha

- Najčešće etičke dileme prodavca

- Savremene “bolesti” u prodaji i kako ih „izlečiti“

 

Trajanje modula: 6 časova (od 10-16h)

Predavač: Dragiša Ristovski

 

 

IX modul

Pravilna kontola vremena i stresa za postizanje vrhunskih rezultata u prodaji

 

“Nikada nemojte trošiti previše vremena na pogrešne stvari jer je količina vremena kojom raspolažemo u životu ograničena.” – D.R.Gilbert

 

Cilj modula: Da polaznike Akademije obuči kako da se bolje organizuju, adekvatno postavljaju ciljeve, najproduktivnije usmeravaju svoju radnu i životnu energiju, efikasno upravljaju vremenom i prioritetima, prepoznaju znakove stresa i uspešno se izbore sa njim.

 

 

Tematske oblasti:

-          Kako nadzirati svoje vreme?

-          Kako se usredsrediti na prave i važne stvari?

-          Kako izbeći bavljenje neisplaniranim aktivnostima?

-          Kako donositi prave odluke?

-          Kako biti efikasniji?

-          Da li je i koliko bitno planiranje vremena?

-          Ko nam i kako oduzima vreme?

-          Kako primeniti i analizirati postignute rezultate planiranja vlastitog vremena?

-          Šta je stres?

-          Koji su glavni uzroci stresa?

-          Kako se zaštiti u stresnoj situaciji?

-          Kako negativan stres pretvoriti u pozitivan?

 

Trajanje modula: 8 časova ( od 09-17h)

Predavač: Darko Todorović ili Elizabeta Stanimirov

 

 

X modul

Poslovna komunikacija i bonton kao dobra navika vrhunskih prodavaca

 

„Prvih deset reči  važnije je od sledećih deset hiljada“. – Elmer Viler

 

 

Cilj modula: Usvajanje veština, znanja, formalnih i neformalnih pravila i principa ponašanja u različitim situacijama i sa različitim tipovima ljudi.

 

 

 

Tematske oblasti:

 

-          Neverbalana poslovna komunikacija (veštine za „čitanje nenapisanog i slušanja neizrečenog“)

-          Poslovna e-mail korespodencija (pravilno strukturisanje i oblikovanje različitih tipova poslovnih pisama);

-          Poslovni dress-code (adekvatna garderoba u skladu sa poslovnim okruženjem);

-          Poslovni protokoli (osnovni principi i najčešće protokolarne poslovne situacije).

 

Trajanje modula: 8 časova ( od 09-17h)

Predavač: Darko Todorović ili Elizabeta Stanimirov

 

 

XI modul

Marketing i prodaja

 

“Mnoge male stvari postaju velike, zahvaljujući dobroj reklami” – Mark Tven

 

 

Cilj modula: Usvajanje znanja i veština neophodnih za pravilno pozicioniranje proizvoda i usluga i ovladavanje konceptom primenjenog marketinga.

 

 

 

 

Tematske oblasti:

 

-          Uvod u teoriju marketinga

-          Značenje marketinga

-          Ekonomski proces

-          Poslovna funkcija

-          Poslovna koncepcija

-          Marketing miks proces

-          Triglav interesa

-          Razlika između prodaje i marketinga

-          Primeri iz prakse

 

Trajanje modula: 7 časova ( od 10-17h)

Predavač: Radomir Samčević

 

 

XII modul

Efikasnom komunikacijom do uspešne

naplate potraživanja (Nema prodaje bez naplate)

 

„Glavni uzrok problema je njegovo rešenje“ – Erik Sevario

 

 

Cilj modula: Ovladavanje pravilima komunikacije koje omogućavaju da se na pravi način izvrši uticaj na dužnika u cilju naplate svojih potraživanja.

 

 

 

Tematske oblasti:

 

-          Zašto firme duguju?

-          Kategorizacija dužnika

-          Zašto treba imati sistem naplate

-          Faze, koraci i aktivnosti

  1. oPisma upozorenja i opomene :

-          Ciljevi, struktura, sadržaj, primeri..

-          Mogući odgovori

-          Sledeći koraci

  1. oUspešan poziv naplate :

-          Priprema za poziv

-          Struktura razgovora, plan i saveti

-          Specifičnosti telefonske komunikacije

  1. oPrevazilaženje primedbi :

-          Najčešći izgovori i kako na njih odgovoriti

-          Rešavanje konfliktnih situacija

-          Komunikacija sa teškim korisnicima

 

 

Trajanje modula: 7 časova ( od 10-17h)

Predavač: Tatjana Šokčić

 


XIII modul

Polaganje ispita i svečana dodela diploma

 

 

Nakon završetka kompletnog šestomesečnog programa Akademije komercijalne komunikacije, polaznici će svoje stečeno znanje proveriti putem stručnog ispita. Sam ispit se sastoji od pismenog polaganja Testa prodajnih i komunikacijskih veština koji se poredi sa rezultatima testa na početku, kao i radnog zadatka koji podrazumeva da učesnici na zadatu realnu situaciju treba da pripreme sopstvenu prezentaciju koju će prezentovati ispred višečlane komisije.

 

 

Odluku o stečenom stručnom znanju donosi višečlana komisija, a dodela diploma će se obavljati u unapred utvrđenom terminu, u svečanoj koktel sali uz veći broj učesnika.

 

 


 

 

AKADEMIJA KOMERCIJALNE KOMUNIKACIJE

 

 

 

 

 

Raspored predavanja

 

 

 

 

 

02.06.2012. (s) – I modul – Uvod u komercijalnu komunikaciju u prodaju (7h)

 

 

 

23.06.2012. (s) – II modul – Kada počinje prodaja? (7h)

 

 

 

30.06.2012. (s) – III modul – Komunikacija i prodaja putem telefona (7h)

 

 

 

 

 

 

 

Jul/avgust – pauza

 

 

 

01.09.2012. (s) – IV modul – Veština prezentovanja proizvoda i usluga (5h)

 

 

 

08.09.2012. (s) – V modul – Prezentacijske veštine ( javni nastup i prodaja grupi) (7h)

 

 

 

22.09.2012. (s) – VI modul – Veština pregovaranja u prodaji (7h)

 

 

 

06.10.2012. (s) – VII modul – Zatvaranje prodaje – započinjanje saradnje (7h)

 

 

 

20.10.2012. (s) – VIII modul – Naplata potraživanja (8h)

 

 

 

27.10.2012. (s) – IX modul – Nakon prodaje – postprodaja (7h)

 

 

 

03.11.2012. (s) – X modul - Pravilna kontrola vremena i stresa (7h)

 

 

 

17.11.2012. (s) – XI modul - Poslovna komunikacija i bonton (8h)

 

 

 

01.12.2012. (s) – XII modul - Marketing i prodaja (7h)

 

 

 

15.12.2012. (s) – XIII modul – Dodela diploma


 

 

 

 

Detaljnije o predavačima Akademije komercijalne komunikacije:

 

Dragiša Ristovski je biznis trener sa 15-godišnjim iskustvom. Oblasti njegove ekspertize su direktna prodaja, komunikacija, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo. Prodajom se aktivno bavi 19 godina i u toku svoje karijere je prošao sve vidove prodaje i rukovođenja u istom. Osnivač je i direktor centra za poslovnu edukaciju D.R. Gilbert centar i D.R. Gilbert consultinga. Radi kao stalni konsultant iz oblasti prodaje, motivacije i liderstva za više renomiranih kompanija. Predsednik je Udruženja Profesionalnih Prodavaca Srbije– UPPS-a i autor programa Akademije komercijalne komunikacije. Autor je bestselera „Gube samo oni koji ne igraju“ i Arena prodaje“, objavljene pod pseudonimom D.R. Gilbert, kao i još četiri vrlo zapažene knjige, „Dobijaju svi oni koji igraju“, „Lider je u vama“, „Prodajni ring“ i „Mapa uspeha“. Očekuje se skori izlazak njegove sedme knjige   „Veštine uticaja “.  U poslovnim krugovima je poznat kao energičan predavač, koji na svojim seminarima i treninzima pozitivnom energijom konstantno drži pažnju i motiviše svoje slušaoce. Svoju trenersku edukaciju sticao je na brojnim seminarima i treninzima, a značajno upotpunio nezamenljivim praktičnim iskustvom. Održao je preko 600 treninga, seminara i predavanja u svim zemljama bivše Jugoslavije, dok je njegova predavanja posetilo preko 8000. Objavio više od 100 tekstova u stručnim poslovnim časopisima sa dominantnim temama kao što su: liderstvo, prodaja, motivacija zaposlenih… Za svoj rad i dostignuća dobio je i nekoliko zvaničnih priznanja.

 

 Darko Mirković je direktor prodaje u Eksternoj mrezi osiguravajuće kompanije Generali. Njegovim seminarima iz oblasti štedno-osiguravajućih fondova prisustvovalo preko 5000 ljudi u prethodne dve godine. Već dugi niz godina bavi se poslovima konsaltinga u ovoj oblasti koja pokriva obezbeđenje namenskih fondova za finansiranje studija, zasnivanje porodice, privatnih penzija i različitim modelima životnih osiguranja.
Poseduje višegodišnje iskustvo na poziciji Regional Coordinator i Mortgage Sales Leader u Raiffeisen bank a.d. Beograd. Vlasnik je agencije za konsalting i menadžment poslove ,,ALTERNA” i potpredsednik Udruženja Profesionalnih Prodavaca Srbije.

 

Darko Todorović je dugogodišnji trener i ekspert iz oblasti komuniciranja, odnosa sa javnošću, javnog nastupa, marketinga i korporativne društvene odgovornosti (CSR). Sertifikovani je trener Persone Global i Stalne konferencije gradova i opština (marketing i javni nastup). Prošao je Eriksonov trening “Umetnost i nauka koučinga”, kao i obuku za trenere Evropske banke za obnovu i razvoj iz oblasti marketinga. Tokom profesionalne karijere bio je trening menadžer u kompaniji Stav (zastupnik Samsunga CE za tržišta Srbije i Crne Gore) i kreativni direktor marketing agencije Razor. Učestvovao je u kreiranju i realizaciji velikog broja komunikacijskih i promotivnih strategija, advertajzing i PR kampanja, kao i u definisanju specifičnih, društveno odgovornih koncepata za brojne klijente. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa sva tri društvena sektora, kao i sa brojnim međunarodnim kompanijama, organizacijama i institucijama (Nikšićka pivara, Zepter, BOSH, Diversey, TASKI, Fruvita, Vlada Republike Srbije, Fridrih Ebert fondacija, UNICEF, UNDP, Ambasada SAD u Srbiji, Produkcijska kuća Advantage i RTV B92, Sekopak …). Diplomirao je ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

 

Nataša Miljković je novinar i urednik Jutarnjeg Programa RTS. Na Javnom servisu radi poslednjih osam godina gde je pet godina (2004-2009) bila autor emisje Ključ.U medijima radi dvadeset godina. Počela kao četrnaestogodišnjakinja na NTV Studio B. Deset godina radila kao urednik, voditelj i novinar na BK Televiziji. Uredjivala i vodila emisije Gutenberg, Telefakt, Maska nedelje. Završila Fakultet političkih nauka, smer Medjunarodni odnosi. Specijalizirala teoriju i praksu demokratije na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži i magistrirala na La Sapienza Univerzitetu Rimu. Tema magistarskog rada bila je Politika sile u medjunarodnim odnosima. Kao predavač i medijski trener radila sa menadžmentom domaćih i stranih kompanija (Delta Maksi, Delta Agrar, Delta motors, Credit Agricole banka, Nuklearni objekti Srbije). Radionice i seminare o medijskim nastupima držala rukovodiocima mnogih nevladinih organizacija ( Toplički centar za demokratiju, Pištaljka…). Agažovana kao predavač i u školi za medije Balkan media team.

 

 

Elizabeta Stanimirov je zaposlena u Ministarstvu finansija Republike Srbije i šef je Kancelarije za susedski program sa Rumunijom. Sertifikovani je trener SEED programa Svetske banke. Razvila i implementirala više različitih treninga iz oblasti marketinga, prodaje, menadžmenta MSP, motivacije, korporativne društvene odgovornosti, komunikacija i treninga za trenere. Sarađivala sa IFC Beograd, ADF / USAID Novi Sad, Agromreža Beograd, Centar Agora Vršac, Wiener Stadtische, Opportunity bank, Delta Generali.

 

 

Radomir Samčević je osnivač i vlasnik agencije za konsalting i menadžment HT, stručnjak iz oblasti hotelijerstva i turizma. Ima ogromno iskustvo u operaciji i rukovođenju hotela. Nakon dvadesetogodišnjeg uskustva u elitnim hotelima, osnovao je agenciju koja se bavi konsaltingom, menadžmentom, obučavanjem i drugim poslovima na polju turizma, ali i šire. Pored toga, sarađuje i drži predavanja na tu temu sa privrednim komorama Beograda i Srbije, skupštinom grada, pojedinim Beogradskim opštinama, kao i visokom školom za hotelijestvo u Beogradu gde je gostujući predavač. Trenutno je konsultant za nekoliko firmi.Pored toga, iskazao se kao vrsni trener i predavač iz oblasti koje su usko vezane za hotelijerstvo, ali i van ove industriije, kao što su marketing, veština komunikacije, prodaje…

 

Tatjana Šokčić - Magistrirala na katedri za HR Management FON-a u Beogradu sa temom Trening i razvoj zaposlenih u korisničkom servisu. Kao konsultant razvija i implementira projekte za razvoj poslovanja i zaposlenih. Radila na pozicijama direktora prodaje i direktora korisničkog servisa (AVON Cosmetics, Digi TV, La Fantana, Orion telekom). Specijalnost - programi za razvoj timova za: direktnu prodaju, telesales, podršku korisnicima (call centre, back office, tehnička podrška), naplatu dugovanja. Programi sadrže treninge za razvoj prodajnih i komunikacijskih veština, veština prezentovanja i pregovaranja, komunikacije i prodaje putem telefona, naplate dugovanja, kao i unapređenje menadžerskih veština kroz program ličnog razvoja. Model za naplatu dugovanja koji je osmislila uspešno je primenjen u nekoliko kompanija, kao i sistem ocenjivanja performansi zaposlenih radi uspostavljanja i unapređivanja sistema zarada. Poseduje veliko iskustvo u organizaciji timova prodaje i korisničkog servisa u početnoj fazi. Učestvovala u stvaranju dve kompanije na našem tržištu, kao i procesu integracije tri kompanije u jednu (Orion telekom) i kompletne reorganizacije poslovanja.

 

Gostujući predavač: 

Mr Dragan Trivan - Potpredsednik Privredne komore Beogarda. Po formalnom obrazovanju je diplomirani industrijski menadžer.  Akademske specijalističke studije završio je na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Završio je i školu političkih studija pri Savetu Evrope u Strazburu. Učestvuje u izvođenju visokoškolske nastave na akademskim specijalističkim studijama Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, na strukovnim specijalističkim studijima Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, na osnovnim studijama Fakulteta za pravne i poslovne studije iz Novog Sada, na osnovnim studijama Fakulteta za bezbednost i zaštitu u Banja Luci i na Evropskom Univerzitetu u Skoplju. U decembru 2010. godine izabran je u zvanje predavača strukovnih studija za naučnu oblast Menadžment i preduzetništvo na Visokoj školi za preduzetništvo u Beogradu. Član je Međunarodne policijske asocijacije i Međunarodnog udruženja kriminalista. Vlasnike je direktor detektivske agencije „Protecta group d.o.o“. Obavljao je rukovodeće funkcije u više društvenih organizacija, asocijacija, foruma i stručnih tela. Predsednik je Opšteg udruženja preduzetnika Opštine Zvezdara.  U Privrednoj komori Srbije je član Skupštine, član Odbora udruženja za privatno obezbeđenje i predsednik Grupacije detektivskih agencija. Obavljao je funkciju potpredsednika Zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije i člana Skupštine Zajednice preduzetnika. Osnivač je i potpredsednik Udruženja poslodavaca Srbije „Poslodavac“ u Beogradu, osnivač i član Udruženja belgijsko – srpskog poslovnog udruženja pri ambasadi Kraljevine Belgije i Komiteta znanja Srbije. Član je Saveta za privredu i zapošljavanje Skupštine Grada Beograda i Foruma za mala i srednja preduzeća Vlade Republike Srbije.

 

 

Mesto održavanja treninga: Prostorije D.R.Gilbert centra, Dečanska 2/V sprat, Beograd.

 

Vrednost ukupnih treninga u okviru Akademije: Vrednost po polazniku je 1.390,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti srednjeg kursa NBS na dan uplate.

Specijalni popust za polaznike prve generacije je čak 50% i ukupna vrednost za njih iznosi 695,00 evra.

 

Prijavljivanje: Svi zainteresovani polaznici se mogu prijaviti putem telefona 011/32-30-738, 062/235-913 ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

Partneri u kreiranju i realizaciji projekta Akademije komercijalne komunikacije D.R.Gilbert centra su:

- Privredna komora Beograda

- Agencija za konsalting i menadžment poslove Alterna

- H.T. agencija

- D.R.Gilbert consulting

- Udruženje profesionalnih prodavaca Srbije

 

Medijski pokrovitelji:

- Profit

- E-kapija

- Kongresni turizam

- Portal i časopis Karijera

- Best Jobs (Ceevee)

- Market4net

- Bigevent.rs

- RentforEvent

- Pozitivno razmišljanje

- SeeBiz

 

 

 

 

Posetioci

Imamo 31 gostiju na mreži

Prijatelji HT

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
MP International- ugovorni zastupnik i distributer firme Diversey u čijem sastavu se nalazi i proizvođač mašina i hemikalija za održavanje svih vrsta podnih površina TASKI obezbeđuje sredstva za održavanje higijene i usluge u institucionalnoj industriji za hotele, restorane, javne ustanove i servise za profesionalno čišćenje. Smederevska 8 Beograd Tel: 381 11 32 91 757
Baner
Opremanje sportskih objekata i hotela fitness, wellness i sportskom opremom kao i parketima od punog drveta.
Baner
Baner

pejkom

Baner
veštačka trava, atletske staze, mini golf, dečija igrališta, veštački led, plutajuće marine, sportski rekviziti

ab sport

Baner
projektovanje i opremanje enterijera - hotela, restorana, poslovnih prostora, stanova

visan

Baner
Društvo za ekološku i sanitarnu zaštitu "VISAN" d.o.o
Baner
POSLUJTE SA RUSIJOM
Baner
Oglasite se na tržištu Ruske Federacije -predstavite Vaše preduzeće -objavite Vašu ponudu ili potražnju -uspostavite nove poslovne kontakte
Termoenergetik plus d.o.o.
Baner
1. Baždarenje ventila sigurnosti 2. Etaloniranje manometara 3. Ispitivanje gasnih instalacija (gasnih rampi) 4. Ispitivanje posuda pod pritiskom 5. Servis za kotlarnicu 6. Servis gorionika 7. Terenski rad Sertifikat o akreditaciji labaratorije
Baner