Štampa

TRENING UNAPREĐENJA-program

SEKTOR:    Hotelsko domaćinstvo

PREDMET: TRENING UNAPREĐENJA

 

UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE RADA HOTELSKOG DOMAĆINSTVA

KROZ TRENING OSOBLJA I PRIMENU STANDARDA KVALITETA

 

Dvodnevni program treninga kroz: predavanje i praktični rad u hotelskoj sobi sa primerima unapređenja (od 10.00h – 17.00h)

Predradnje:

-                     Obilazak Hotela radi upoznavanja sadržaja i zaposlenog osoblja na terenu

-                     Upoznavanje postojeće organizacione šeme odeljenja Domaćinstva preko odgovornog menadžera

I DAN - Predavanje:

Organizacija Hotelskog domaćinstva po svetskim standardima

-                     Delatnosti u okviru odeljenja

-                     Trening osoblja

-                     Vrste treninga i način na koji se odvija

-                     Standardi profesionalnog izgleda i ponašanja

-                     Međusobna komunikacija zaposlenih i dobra saradnja sa drugim službama

-                     Sobni standardi

-                     Standardi javnih prostora

-                     Gost je na prvom mestu

-                     Zadovoljan Gost-besplatna reklama-povećan profit

-                     Zadovoljni vlasnici kapitala – zadovoljni i zaposleni

II DAN - Praktični deo treninga u hotelskoj sobi:

-                     Pravilna priprema opreme za rad pre ulaska u hotelsku sobu

-                     Standardna najava ulaska u hotelsku sobu

-                     Redosled postupaka u procesu čišćenja i nameštanja hotelske sobe i kupatila

-                     Postavka svih raspoloživih standarda na svoja mesta

-                     Kontrola hotelske sobe (stanje higijene, tehnička ispravnost, pravilna postavka standarda, mini bar, estetski izgled)

-                     Posebna priprema sobe za VIP-Gosta

-                     Večernji servis za Gosta

Diskusija : pitanja i odgovori na temu mogućih unapređenja

Po završetku treninga, generalnom menažeru dostavlja se pisani izveštaj sa predlozima unapređenja. Posle mesec dana – sledi evaluacija. Konsalting – on line

 

 

Milana Šušnjar,

potpredsednik Udruženja

Ambasadori dobre usluge

glavni trening menadžer