Štampa

MENADŽMENT HOTELSKOG POSLOVANJA u savremenom hotelijerstvu
 

 

 

 

Obuka omogućava učesnicima da u okviru svoje profesionalne orijentacije, radnog mesta i okruženja sagledaju faktore koji utiču na unapređenje funkcija menadžmenta hotelskog poslovanja. Takođe, obuka svakom učesniku pruža uvid u jasno sagledavanje, prihvatanje i promenu dosadašnjih stavova, ponašanja i manira u pogledu savremenog hotelskog poslovanja kako na strategijskom, tako i na operativnom nivou. Obuka obuhvata i upoznaje polaznike sa savremenim metodama planiranja, organizovanja, vođenja i kontrole po principu poslovanja velikih hotelskih lanaca, prilagođen potrebama našeg podneblja u realnom okruženju. Po tome je ova obuka jedinstvena i nudi ono što se ne može naučiti u formalnim institucijama obrazovanja u Srbiji.

 

Tokom treninga biće predstavljena formalna i neformalna pravila, savremeni standardi rada, principi, maniri i etičke norme u okviru korporativne kulture.

 

Koje su tematske oblasti?

  • Šta je to menadžment (uloga menadžmenta u savremenom hotelskom poslovanju)
  • Marketing kao poslovna orijentacija u savremenom hotelijerstvu
  • Postavljanje ciljeva
  • Osnovna obeležja hotelskog proizvoda
  • Poslovni plan
  • Finansijski izveštaj
  • Izveštaji poslovanja

 

Nakon obuke, učesnici će biti u prilici da stečena znanja i veštine upotrebe za unapređenje poslovanja, a samim tim i imidža hotela u kojima rade.

 

Kome je namenjen?

Obuka je namenjena menadžerima svih nivoa, bez obzira na godine iskustva i formalnog obrazovanja. Pored toga, obuka je prilagođena vlasnicima hotela i studentima, budućim hotelskim menadžerima. Suština edukacije je da se zaposleni upoznaju sa savremenim potrebama kao i da unaprede svoja dosadašnja znanja.

Kako radimo?
Obuka se izvodi u vašem objektu 5 dana po 8 sati (sa pauzama). Trening odnosno obuka je prilagođena Vašim potrebama i može se koristiti kao osnova za postavljanje plana rada, standarda rada, pravila i procedura.

Ko je predavač?

Radomir Samčević je vlasnik agencije HT za konsalting i menadžment iz oblasti hotelijerstva i turizma, a između ostalog je trener iz oblasti menadžmenta hotelskog poslovanja. Dugugodišnje iskustvo na poslovima operativnog i strategijskog menadžerana, kao i svakodnevno profesionalno usavršavanje doprineli su da je obuka kvalitetna, sveobuhvatna i pomaže u poboljšanju rada u segmentu poslovanja. Obuka je nastala na osnovu svetskih standarda rada internacionalnih hotelskih lanaca, prilagođenih potrebama lokalnog tržišta, koncipirana po marketinškom konceptu poslovanja.

 

Agencija HT se bavi i poslovima konsaltinga i menadžmenta, start up ili unapređenjem poslovanja, kao i regrutacijom, selekcijom, edukacijom osoblja za potrebe rada hotelskih preduzeća. Broj naših klijenata je veliki, kako u zemlji tako i u inostranstvu, a jedan od naših najvećih je EMAAR kompanija iz Dubaija UAE. 

 

Kotizacija:

Cena edukacije je 1450 Evra po srednjem kursu NBS (putni troškovi i dnevnica predavača za objekte van područja grada Beograda za pet dana edukacije iznosi 350 Evra, a ukoliko se obezbede smeštaj i hrana, plaćaju se samo putni troškovi u iznosu od 150 Evra) bez obzira na broj polaznika. Iznos kotizacije potrebno je uplatiti 50% avansno na račun agencije HT, a ostatak sedam dana nakon poslednjeg dana edukacije.

Ukoliko se odlučite da ceo iznos uplatite unapred, agencija HT vam odobrava popust od 30%.


Napomena: agencija nije u sistemu PDV-a.